DRUGI SET RADIONICA O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE

DRUGI SET RADIONICA O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE

Regionalna razvojna agencija Međimurje – REDEA po projektu Green Energy, sufinanciranom iz programa PHARE CBC/INTERREG IIIA, 1. i 2. listopada 2008. u zgradi Scheier u Čakovcu, organizirala je i drugi set radionica s područja energije vjetra, geotermalne energije i energije biomase.

Svakoj od radionica prisustvovalo je 30-ak sudionika, a i ovog puta vodili su ih stručnjaci s Energetskog instituta Hrvoje Požar iz Zagreba (EIHP). Na prijedlog sudionika s prošlih radionica, kao gosti predavači pridružili su im se Zlatko Zmijarević iz Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA), a Goran Oreški iz poduzeća Solvis d.o.o. koje se bavi proizvodnjom fotonaponskih ćelija predstavio je tehnologiju proizvodnje fotovoltaika. Prvog dana, Laszlo Horvat iz EIHP-a iznio je rezultate analiza potencijala vjetra te prikazao smjernice za korištenje energije vjetra u Međimurju. Iako je Institut imao težak posao, s obzirom da nema svih potrebnih podataka za utvrđivanje potencijala vjetra, kombinacijom različitih metoda ustanovljeno kako su prosječne brzine vjetra na ovom području 5-6 m/s na visini od 100 m. Gospodin Horvat uputio je kako je potrebno provesti dodatna istraživanja u smislu postavljanja 1-2 mjernih postaja za dobivanje detaljnijih podataka, što je nužan preduvjet za ulazak u investicije na ovom području.

Biljana Kulišić prikazala je inventarizaciju potencijala za korištenje energije biomase u Međimurju,te istaknula kako se najveći potencijal biomase u županiji nalazi u potencijalu za proizvodnju bioplina, temeljenog prije svega na stočarstvu. Također je skrenula pažnju sudionika na potrebna predznanja o potencijalnim supstratima kao i o samim procesima anaerobne digestije prije donošenja odluke o izgradnji bioplinskog postrojenja, te upozorila koje su sve odrednice bitne za odabir lokacije postrojenja.

Drugi dan bio je u znaku geotermalne energije. Danica Maljković (EIHP) iznijela je podatke o potencijalima geotermalne energije u Međimurju, te zaključila kako je za buduće energetsko iskorištavanje geotermalnih fluida potrebno napraviti dodatna istraživanja i provesti opremanja postojećih bušotina.

Osobito zanimljiva rasprava vodila se nakon predavanja gospodina Zmijarevića o preporukama za povlaštene proizvođače energije i to oko zakonskih nedorečenosti u pogledu potrebnih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti. O ovoj i mnogim drugim temama vezanima uz obnovljive izvore energije, bit će prilike za daljnje informiranje i educiranje na konferencijama u studenom koje će također biti organizirane u okviru projekta Green Energy.

Prezentacije s radionica možete preuzeti na stranici projekta www.greenenergy.redea.hr