DRUGA IZMJENA NAJEČAJA ZA PODMJERU 6.2.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 23. ožujka 2018. godine Izmjene natječaja za podmjeru 6.2 „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ za tip operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika:

  • Ako razlika u Izračunu veličine gospodarstva temeljem EVPG kalkulatora odnosno FADN kalkulatora utječe na uvjet prihvatljivosti korisnika od najmanje 1.000 SO (eura), odnosno na razred ekonomske veličine temeljem kojeg poljoprivredno gospodarstvo ostvaruje bodove po kriteriju odabira sukladno Prilogu 4 Natječaja, korisnik je pri podnošenju Zahtjeva za potporu dužan dostaviti oba izračuna: Izračun ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva, izdan od Savjetodavne službe izrađen temeljem EVPG kalkulatora 2018. i Izračun ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva, izdan od Savjetodavne službe izrađen temeljem FADN kalkulatora.
  • Ako je korisnik umirovljenik ujedno i nositelj diversificirane djelatnosti, tada mora imati zaposlenu najmanje jednu osobu na puno radno vrijeme na diversificiranoj djelatnosti koja je predmet projekta.
  • Tijekom provedbe projekta, u fazi obrade Zahtjeva za isplatu i u razdoblju od pet godina nakon datuma konačne isplate korisnik ne smije smanjiti ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva ispod najmanje ekonomske veličine za razred temeljem kojeg je poljoprivredno gospodarstvo ostvario bodove po kriteriju odabira veličina gospodarstva.

Pri podnošenju konačnog Zahtjeva za isplatu Izračun ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva, izdan od Savjetodavne službe mora biti izrađen temeljem EVPG kalkulatora 2018.

Uvjeti prihvatljivosti projekta:

  • U slučaju aktivnosti kupovine poljoprivredne mehanizacije (uključujući sve samostalne i/ili priključne uređaje, oruđa i alate za poljoprivredne radove) u sektoru pružanja usluga u poljoprivrednim djelatnostima, korisnik mora u razdoblju od pet godina nakon datuma konačne isplate imati prosječni godišnji prihod od usluga u iznosu od najmanje 75.000,00 kn.

Korisnik u Zahtjevu za potporu u svom Poslovnom planu mora navesti pokazatelje provedbe projekta, koji će postati sastavni dio Ugovora o financiranju. Pokazatelji provedbe projekta su kvantitativno iskazani podaci o provedbi projekta kojima se mjeri ostvarenje cilja projekta (u daljnjem tekstu: pokazatelji).

Dodatne informacije možete saznati OVDJE.