DO KRAJA GODINE TRI SHEME BESPOVRATNE POMOĆI OD GOTOVO 100 MILIJUNA EURA

DO KRAJA GODINE TRI SHEME BESPOVRATNE POMOĆI OD GOTOVO 100 MILIJUNA EURA

Republika Hrvatska već sedmu godinu provodi Operativni program „Regionalna konkurentnost 2007.–2013.“ (OPRK) s ciljem postizanja veće konkurentnosti i uravnoteženog regionalnog razvoja boljim korištenjem regionalnog teritorijalnog kapitala. OPRK određuje prioritetne smjerove za jačanje konkurentnosti hrvatskih regija za razdoblje do kraja 2013., time razrađujući strateški cilj Nacionalnog strateškog referentnog okvira Republike Hrvatske koji se odnosi na povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.

 

U lipnju 2013. došlo je do institucionalnih promjena u sustavu upravljanja Operativnim programom. Ministarstvo gospodarstva, koje je vršilo funkciju Tijela odgovornog za provedbu treće komponente programa IPA „Regionalni razvoj – regionalna konkurentnost“, prenijelo je 22. lipnja 2013. funkciju upravljanja OPRK-om na Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU (MRRFEU), koje će u svojstvu Upravljačkog tijela ukupno odgovornog za provedbu programa nastaviti provoditi aktivnosti koordinacije i nadzora provedbe, vrednovanja ostvarenih rezultata te informiranja i izvještavanja javnosti kao i funkciju Nadzornog odbora o provedbi OPRK-a.

Na prvoj, konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora predstavljeni su natječaji koji će biti objavljeni do kraja 2013., od kojih možemo izdvojiti tri sheme bespovratne pomoći:

  • Unaprjeđenje poslovne infrastrukture (ukupna vrijednost oko 26,5 milijuna eura)

Potencijalni prijavitelji: jedinice lokalne i područne samouprave te njihove razvojne agencije, javne institucije, organizacije koje podupiru regionalne poslovne aktivnosti (npr. gospodarska komora,  trgovinska i obrtnička komora, i slično), javna poduzeća u vlasništvu jedinica lokalne ili regionalne samouprave, turistički uredi i udruge, neprofitne organizacije, i sl.

 

  • Jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva (ukupna vrijednost oko 60 milijuna eura)

Potencijalni prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, iz prihvatljivih sektora (industrija i usluge)

 

  • Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije (ukupna vrijednost oko 13 milijuna eura)

Potencijalni prijavitelji: javne institucije visokog obrazovanja, javne istraživačke organizacije (koje se preko 50% financiraju iz državnog proračuna)

 

Cilj svih dionika uključenih u pripremu i provedbu pojedinih prioriteta i mjera OPRK-a jest brza realizacija planiranih natječaja, kako bi se svi projekti izvršili u planiranom roku do kraja 2016., u najvećoj mogućoj mjeri iskoristila dodijeljena sredstva te time doprinijelo uravnoteženom regionalnom razvoju te konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.

 

Izvorna vijest:
http://www.mrrfeu.hr/default.aspx?id=1550