DJELOTVORNO UPRAVLJANJE TURISTIČKOM DESTINACIJOM MEĐIMURJE IZRADOM STRATEŠKOG MARKETINŠKOG PLANA RAZVOJA TURIZMA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

DJELOTVORNO UPRAVLJANJE TURISTIČKOM DESTINACIJOM MEĐIMURJE IZRADOM STRATEŠKOG MARKETINŠKOG PLANA RAZVOJA TURIZMA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Radionica 050514 1

 

Čakovec, 5. svibnja 2014. godine – Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA, organizirala je prvu radionicu za potrebe izrade Strateškog marketinškog plana razvoja turizma Međimurske županije. Izrada dokumenta se financira kroz projekt Joint Planning CODE (Joint planning and cooperation for long-term development in the cross-border region) iz IPA prekograničnog programa Mađarska – Hrvatska. Ukupna vrijednost spomenutog projekta iznosi 207.829,65 €. U provedbu projekta je uz REDEA-u, kao vodećeg partnera, uključena i Turistička zajednica Međimurske županije, Razvojna agencija županije Zala i Razvojna agencija jezera Balaton.

 

Radionici je prisustvovalo 30-ak predstavnika lokalne i regionalne vlasti, institucija i organizacija koje djeluju u turizmu te ostalih ključnih predstavnika pružatelja usluga u turizmu.

 

Radionica je započela pozdravnim govorom Sandre Polanec Marinović, direktorice Regionalne razvojne agencije Međimurje, dok je o važnosti izrade Strateškog marketinškog plana razvoja turizma za Međimursku županiju govorila zamjenica župana, Sandra Herman.

Valentina Hažić, voditeljica projekta Joint Planning CODE, predstavila je projekt, glavne aktivnosti i partnere. Prezentaciju o dosadašnjim i budućim koracima izrade dokumenta održala je Neda Telišman-Košuta, voditeljica tima stručnjaka iz Instituta za turizam koji je podugovoren za izradu dokumenta. Ključni dio radionice bila je vrlo konstruktivna rasprava u kojoj su sudionici iznijeli svoje stavove, mišljenja i argumente, uglavnom o trenutnoj situaciji u turizmu Međimurja. Na kraju radionice najavljene su fokus grupe koje će se održati u drugoj polovici svibnja te novi ciklus radionica putem kojih će , javnost biti direktno uključena u izradu ovog važnog dokumenta.

 

Strateški marketinški plan razvoja turizma Međimurske županije identificirat će najveće turističke potencijale i predložiti učinkovite marketinške alate u svrhu povećanja prepoznatljivosti Međimurske županije tj. razvoja Međimurja kao „turističkog brenda“. Izradom ovog dokumenta osigurat će se temelji za efikasno upravljanje turističkom destinacijom Međimurje.

 

Radionica 050514 1