DJELATNICA REDEA-E KAO PANELISTICA NA KONFERENCIJI O POLJOPRIVREDI U BRISELU

DJELATNICA REDEA-E KAO PANELISTICA NA KONFERENCIJI O POLJOPRIVREDI U BRISELU

Voditeljica Odjela za ruralni razvoj, Valentina Hažić sudjelovala je 27. i 28.1.2016. na konferenciji pod nazivom “Designing the path: a strategic approach to EU agricultural research and innovation” kao jedna od panelistica na okruglom stolu organiziranom u sklopu konferencije. Konferencija se održavala u Briselu, a organizirala ju je Europska komisija s ciljem prezentacije glavnih elemenata dugoročne strategije za EU istraživanja i inovacije u poljoprivrednom sektoru te s ciljem njezine implementacije. Na konferenciji se okupilo više od 500 sudionika, među kojima je bilo predstavnika znanstvenika, znanstvenih mreža, poljoprivrednika, internacionalnih organizacija i predstavnika vlasti.

Zaključak konferencije je da u predstojećem razdoblju je  potrebno poraditi na dodatnom osnaživanju sinergije među državama članicama vezano za aktivnosti istraživanja i uvođenja inovacija te na razvoju Europskog istraživačkog područja (ERA) što je jedan od ključnih ciljeva programa Horizon 2020. Naglasak će također biti i na internacionalnoj suradnji što je glavna karakteristika Okvirnog programa EU. Strategija će se implementirati na bazi većeg broja dionika tzv. multi-actor approach i to kroz zajedničke projekte suradnje s ciljem kreiranja novog znanja i njegovog prenošenja među ključnim dionicima (poljoprivrednicima, šumoposjednicima, među potrošačima, u industriji hrane itd.). Ovim putem daje se prilika novim pristupima, uključujući i socijalne, gospodarske inovacije i sl. Poticati će se uključenost privatnog sektora tako da se poveća broj ulaganja kroz program Horizon 2020 i potakne razvoj novih tehnologija koje pomažu zadovoljiti održive primarne ciljeve proizvodnje.

Više informacija o održanoj konferenciji možete naći na sljedećoj poveznici: KONFERENCIJA O IMPLEMENTACIJI STRATEGIJE ISTRAŽIVANJA I INOVACIJA U POLJOPRIVREDNOM SEKTORU U ORGANIZACIJI EUROPSKE KOMISIJE

v1 v2