DELEGACIJA EUROPSKE KOMISIJE DONIRA KORIŠTENU UREDSKU OPREMU NEVLADINIM UDRUGAMA

DELEGACIJA EUROPSKE KOMISIJE DONIRA KORIŠTENU UREDSKU OPREMU NEVLADINIM UDRUGAMA

Delegacija Europske komisije donira korištenu, ali ispravnu uredsku opremu: 20 osobnih računala, 2 printera, fax i fotokopirni uređaj.

Sve zainteresirane udruge mogu se javiti na e-mail delegation-croatia@ec.europa.eu  najkasnije do 21.08.2009., s opisom svojih aktivnosti.

Prednost imaju udruge koje se jave ranije.