DEFINIRANJE VIZIJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE DO 2020.

DEFINIRANJE VIZIJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE DO 2020.

rsz zrs logo front

U tijeku je izrada Razvojne strategije Međimurske županije do 2020. u sklopu koje je do sada pripremljena analiza i ocjena stanja, SWOT analiza te se razrađuju strateški ciljevi s pripadajućim prioritetima i mjerama. Na radionici održanoj 24. rujna 2014. godine jedna od tema je bilo definiranje vizije Međimurja do 2020. Temeljem prijedloga članova radnih skupina, a imajući u vidu prednosti identificirane u SWOT analizi, pripremljeni su prijedlozi formulacije vizije:

  1. Međimurje – poduzetna županija zadovoljnih ljudi
  2. Međimurje – regija otvorenih, sretnih i zadovoljnih ljudi sa skladom tradicije i modernih tehnologija
  3.             Međimurje… poželjno i uređeno mjesto za život i rad – županija koja jamči napredak
  4.            Međimurje, županija snažnog poduzetništva zasnovanog na znanju i inovacijama, očuvane prirodne i kulturne baštine te visoke kvalitete života (vizija iz aktualno važeće strategije za koju su neki od članova radnih skupina predložili da se primjenjuje i dalje)

Pozivamo sve zainteresirane da do 1. prosinca 2014. godine OVDJE odaberu prijedlog koji smatraju najprikladnijim.

 

rsz zrs logo front