DANAS NAM JE ROĐENDAN – USUSRET 10 GODINA

DANAS NAM JE ROĐENDAN – USUSRET 10 GODINA

Danas, 9. prosinca 2013. godine, obilježavamo devet godina rada. O rezultatima i planovima javnost su na godišnjoj konferenciji za medije izvijestili direktorica Sandra Polanec Marinović i župan Matija Posavec, dok je o radu REDEA-ine tvrtke kćeri Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje govorio poslovni direktor Ivan Plačko.
 

Budući da se rezultati rada potpornih institucija poput REDEA-e vrlo često promatraju kroz prizmu provedenih projekata, Sandra Polanec Marinović istaknula je kako je od osnutka agencije 2004. godine provedeno ili asistirano u pripremi i provedbi ukupno 42 projekta u vrijednosti 15.213.805,97 EUR. Osvrnuvši se na godinu na izmaku naglasila je kako je trenutno u provedbi šest projekata financiranih iz fondova EU ukupne vrijednosti 1.483.464,16 EUR. Međutim, kao regionalni koordinator u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju RH, REDEA je zadužena za široko područje pružanja stručne podrške regionalnom razvoju u Međimurskoj županiji, što uključuje strateško planiranje kao preduvjet usmjerenog razvoja, razvoj gospodarstva, ruralni razvoj te razvoj ljudskih potencijala. U tom kontekstu do sada je u 2013. godini odrađeno više od 150 izravnih savjetovanja o mogućnostima prijave na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava, pokretanju poslovanja i sl., savjetovan je 51 korisnik u pripremi i provedbi projekata, pružena je podrška u osnivanju tri međimurska LAG-a što uključuje sudjelovanje u izradi lokalnih razvojnih strategija, održano je 10 edukacija za poduzetnike s više od 200 sudionika te 8 edukacija za javni sektor s više od 230 polaznika. Nadalje, proveden je javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u okviru Potprograma II “Priprema lokalnih projekata na potpomognutim područjima” za jedinice lokalne samouprave u okviru kojeg je za pet projekata JLS-ova osigurano 728.200,00 kn za izradu projektne dokumentacije koja je preduvjet za prijavu na nadolazeće natječaje iz strukturnih fondova. Također, u okviru projekta GrowMobile izrađen je interaktivni turistički portal Visit Međimurje temeljen na opsežnoj bazi za čiju je izradu obiđeno više od 200 različitih poslovnih subjekata iz područja turizma.
 

REDEA je koordinator strateškog projekta Centra znanja Međimurske županije za koji je izrađena studija koristi i troškova za tri objekta za koje je u tijeku ishođenje potvrde glavnog projekta te je osigurana tehnička pomoć za pripremu dokumentacije za drugu fazu koja uključuje i izgradnju studentskom doma. Ovaj je sveobuhvatni razvojni projekt primio priznanje European Enterprise Promotion Awards kao nacionalni pobjednik u kategoriji Unaprjeđenje poslovnog okruženja. U prilog utjecaju Centra znanja na poslovno okruženje ide i rad REDEA-ine tvrtke kćeri Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje u kojem je inkubirano 18 tvrtki s 52 zaposlena.

Prilika je iskorištena i za najavu početka izrade Razvojne strategije Međimurske županije do 2020. čiji je REDEA koordinator, a koja predstavlja podlogu za usmjereni razvoj lokalne zajednice i preduvjet za korištenje sredstava iz strukturnih fondova.
 

Na samom završetku župan Matija Posavec u ime Međimurske županije kao osnivača istaknuo je kako je vidljiv konstantan napredak REDEA-e, a da će njena važnost u budućnosti biti još veća kad će se pred nju postaviti velika očekivanja u smislu povlačenja sredstava iz strukturnih fondova.
 

Prema tome, REDEA će se morati sve više orijentirati na velike razvojne projekte pa je poseban naglasak u sljedećem razdoblju stavljen na jačanje kompetencija javnog sektora, posebno jedinica lokalne samouprave, za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije, kroz edukacije i sustav mentorstva.

RAZVOJKO_slavi

redea_godinja_konferencija_za_medije