DAN HZZ-A OBILJEŽEN POČETNOM KONFERENCIJOM PROJEKTA OSNAŽIVANJE LOKALNOG PARTNERSTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

DAN HZZ-A OBILJEŽEN POČETNOM KONFERENCIJOM PROJEKTA OSNAŽIVANJE LOKALNOG PARTNERSTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Konferencijom održanom 6. studenog 2013,. godine, Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Čakovec (HZZ PU ČK) obilježio je svoj dan i početak projekta Osnaživanje lokalnog partnerstva za zapošljavanje Međimurske županije. Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Međimurske županije (LPZ MŽ) osnovano je 2010. godine i okuplja važne dionike iz javnog, privatnog i civilnog sektora. Kako je LPZ MŽ još uvijek neformalno tijelo savjetodavnog karaktera bez pravne osobnosti, projekt je u ime LPZ-a MŽ prijavila REDEA u partnerstvu s HZZ PU ČK u okviru darovnice „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza I“ koja se financira iz programa IPA IV Razvoj ljudskih potencijala. Provedba projekta počela je 15. listopada i trajat će 14 mjeseci.
 

Okupljene je pozdravio pročelnik HZZ PU ČK g. Vladimir Zebec koji se osvrnuo na visoke brojke nezaposlenosti na lokalnoj i nacionalnoj razini, ali je i izrazio zadovoljstvo što se dan HZZ-a obilježava radno i to projektom kojem je u dugoročnoj perspektivi cilj povećati razinu zaposlenosti i stvoriti preduvjete za kvalitetna radna mjesta u Međimurskoj županiji. Pozadinu projektne ideje predstavila je direktorica REDEA-e gđa Sandra Polanec Marinović istaknuvši dugogodišnju izvrsnu suradnju s HZZ PU ČK. S obzirom da je REDEA u suradnji s HZZ-om uključena u priču osnivanja LPZ-a prirodan nastavak aktivnosti svakako je bio i projekt Osnaživanje lokalnog partnerstva za zapošljavanje Međimurske županije. Gđa Marina Kodba iz HZZ-a PU ČK podsjetila je okupljene o procesu osnivanja LPZ-a i istaknula kako je potrebno i dalje raditi na jačanju partnerstva svih dionika koji su uključeni u rad LPZ-a. Također je naglasila potrebu profesionalizacije rada LPZ-a i zapošljavanje jedne osobe koja će voditi poslove LPZ-a.
 

Izražavajući podršku projektu župan Međimurske županije g. Matija Posavec još je jednom istaknuo važnost partnerskog pristupa u rješavanju problema lokalnog tržišta rada. Na kraju konferencije voditeljica projekta iz REDEA-e gđa Petra Pavičić predstavila je sam projekt i projektne aktivnosti koje su usmjerene na jačanje kompetencija i vještina članova LPZ-a kao preduvjeta za jačanje LPZ-a s ciljem da postane značajan, prepoznatljiv i održiv akter na lokalnoj i nacionalnoj razini na svim područjima u vezi sa tržištem rada i tako doprinese rastu zaposlenosti u našoj županiji. Projektom je također predviđena elaboracija Akcijskog plana za provedbu Strategije ljudskih potencijala Međimurske županije i priprema zalihe projekata s područja jačanja ljudskih potencijala koji će se pripremiti za prijavu na Europski socijalni fond.
 

Projekt Osnaživanje lokalnog partnerstva za zapošljavanje Međimurske županije prvi je projekt LPZ MŽ, no nastavak je već u planu pa je tako 25. listopada 2013. predan novi projektni prijedlog u istom partnerstvu na darovnicu „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza II“.

Poetna_konferencija_31