CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ZA OBRTNIŠTVO ZA 2020. GODINU

CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ZA OBRTNIŠTVO ZA 2020. GODINU

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je natječaj „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2020. godinu. Namjena sredstava je za:

  • obrazovanje u 2019. i 2020. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su uređena Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica, odnosno Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik
  • ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2019. i 2020. godini.

Prijave se zaprimaju od 11. 5. – 30. 10. 2020.

Sve informacije o Programu „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ te popis tražene dokumentacije, mogu se pronaći na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta https://gospodarstvo.gov.hr/javni-pozivi-ministarstva/11168