CIP ECO-INNOVATION INFO DAN I PROJEKTNI CAFFE – 29.05.,ZAGREB, HGK

CIP ECO-INNOVATION INFO DAN I PROJEKTNI CAFFE – 29.05.,ZAGREB, HGK

Eco-Innovation je dio programa Competitiveness and Innovation Programme – CIP (Program za inovacije i konkuretnost Europske unije) čiji je cilj poticati inovacije i male i srednje tvrtke u EU i zemljama koje su potpisale Memorandum o uključenosti u ovaj program. Program je usmjeren na poslovno i tehnološko područje stvaranja, izjednačavanje i eksploataciju noviteta u proizvodnim procesima, uslugama, menagmentu i poslovnim metodama koje mogu kroz svoj životni ciklus spriječiti ili u velikoj mjeri smanjiti ekološki rizik, zagađivanje i druge negativne utjecaje korištenja resursa (uključujući i energetske resurse).

 
Natječaj za 2009. godinu je objavljen 20. travnja 2009, a rok za podnošenje projektnih prijedloga je 10. rujna 2009.

CIP EKO – INOVACIJE
Info dan i projektni caffé


29. svibnja 2009., 9:00 sati, Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, Zagreb

Prošle godine u travnju objavljen je prvi natječaj za eko-inovacije koji je izazvao veliko zanimanje hrvatskih poduzeća. Međutim naši prijavitelji, unatoč interesu, nisu ostvarili osobit uspjeh u prijavama. Kako se to ne bi dogodilo i ove godine, Hrvatska gospodarska komora organizira Info dan u suradnji s Izvršnom agencijom za konkurentnost i inovacije (EACI), Delegacijom Regije Valencija u Bruxellesu, te tvrtkom Europe for Business. Na Info danu govorit će se o uvjetima natječaja, planiranju projektnog prijedloga i načinu podnošenja projektnih prijedloga. Također, regija Valencija predstavit će svoja iskustva u provođenju projekata iz CIP Eco-Innovation programa. Nakon ovog prezentacijskog dijela, slijede sektorske radionice (Projektni cafe) prema sektorima koji su prioriteti ovogodišnjeg natječaja:

 • Industrija hrane i pića
 • „Eko“ poslovanje i „pametna“ nabava
 • Recikliranje
 • Građevinarstvo

Prijave na seminar:

Sudjelovanje na Info danu je besplatno, sufinancira ga Europska unija kroz projekt Enterprise Europe Network. Potrebno je ispuniti prijavnicu, a oni koji žele sudjelovati i na radionici moraju uz osnovnu prijavnicu, ukratko izložiti svoju projektnu ideju u formatu obrasca i kratke prezentacije te ih poslati do 27. svibnja 2009. na adresu jravlic@hgk.hr ili na broj fax-a 01 4826 352. Svi obrasci za prijavu i više informacija o samom događanju nalaze se na:

http://www.een.hr/default.asp?kalendar/event/cip-eko–inovacije-info-dan-i-projektni-caff%E9/26

 

U okviru ovogodišnjeg natječaja prioritetna područja i prihvatljive aktivnosti su:

Sektor recikliranja materijala:

 • Bolje metode i procesi sortiranja otpadnog materijala
 • Inovativni proizvodi koji koriste reciklirani materijal i potpomažu recikliranje materijala
 • Poslovna inovativnost koja osnažuje konkurentnost reciklažne industrije

 Sektor hrane i pića:

 • Čišći i inovativni proizvodi, uključujući metode pakiranja i materijale, procesi i usluge kojima se teži većoj iskoristivosti resursa
 • Čišći i inovativni proizvodi, procesi i usluge kojima se teži smanjenju otpada i emisije stakleničkih plinova, i/ili povećanju recikliranja i obnove
 • Inovativni čišći proizvodi, procesi i usluge kojima se teži smanjiti utjecaj na okoliš od potrošnje hrane i pića

Sektor građevine:

 • Inovativni građevinski procesi ili proizvodi koji smanjuju utjecaj na okoliš i/ili podržavaju racionalno korištenje prirodnih izvora
 • Ponovno korištenje i recikliranje konstrukcijskog i ruševinskog otpada što značajno smanjuje potrebu za deponijima i budućim mineralnim ekstrakcijama
 • Novi sistem uštede vode kao što je skupljanje kišnice, ponovno korištenje vode iz domaćinstva, “zeleni krovovi”

 Sektor zelenog poslovanja i “pametne nabave”:

 • Proizvodi i usluge koji prate principe politike integriranog proizvoda i pristup životnom ciklusu, i u vezi su sa različitim politikama dokumentiranim u Akcijskom planu održive potrošnje i proizvodnje, i održive industrijske politike
 • Implementacija i promocija ekoloških kriterija za kupnju koju obavljaju poduzeća
 • Inovativni pristupi EMAS-u (Eco-Management and Audit Scheme) uključujući povećanu efikasnost izvora i energije i aspekte biološke raznolikosti ili pojednostavljenosti (klasterski pristup je obvezatan)

Više informacija o samom natječaju nalazi se na internetskoj stranici programa Eco-Innovation:

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/application_en.htm

Na istoj stranici, objavljene su i Upute za prijavitelje za natječaj od prošle godine te služe samo kao okvirne smjernice. Cjelokupna natječajna dokumentacija s novim Uputama bit će objavljena uskoro.