Seminari

ODRŽANA TRIBINA “HRVATSKA MALA PODUZEĆA I IZAZOVI EUROPSKE UNIJE: OPASNOST ILI NADA?”

  Tribina «Hrvatska mala poduzeća i izazovi Europske unije: opasnost ili nada?» je održana 4. prosinca u Scheierovoj zgradi u organizaciji REDEA-e, s ciljem aktualiziranja značaja […]

Čitaj više

ODRŽAN SEMINAR O RURALNOM TURIZMU

  Hrvatska gospodarska komora u suradnji s uredom Europske komisije za tehničku pomoć TAIEX, organizirala je 7.11. u Osijeku Seminar o ruralnom turizmu. Isti seminar održan […]

Čitaj više

PREDSTAVLJEN PROGRAM „EUROPA ZA GRAÐANE 2007.-2013.“

Na prvom info danu vezanom uz novi program Zajednice „Europa za građane 2007.-2013.“ u organizaciji Nacionalne zaklade za civilno društvo i Ureda Vlade za udruge, javnosti […]

Čitaj više

POTPISAN SPORAZUM O FINANCIRANJU MEÐIMURSKE ENERGETSKE AGENCIJE

Projekt osnivanja Međimurske energetske agencije (MEA) odobren je za financiranje od strane EU u svibnju 2007. godine. Ipak, od odobrenja projekta pa do samog potpisivanja sporazuma […]

Čitaj više