Novosti

NOVE KREDITNE LINIJE HBOR-a ZA KREDITIRANJE PROJEKATA ZA SAPARD i PHARE

  Hrvatska banka za obnovu i razvoj predstavila je dvije nove kreditne linije za poduzetnike koji će se kandidirati za bespovratna sredstva iz pretpristupnih fondova SAPARD i PHARE, […]

Čitaj više

SEMINAR O UČINKOVITOJ UPORABI ENERGIJE U JAVNIM ZGRADAMA

U ponedjeljak, 28.01.2008. u Scheierovoj zgradi održan je seminar o učinkovitoj uporabi energije u javnim zgradama. Seminar je bio namijenjen svim predstavnicima javnih zgrada i njihovim […]

Čitaj više

ULOGA RAZVOJNIH AGENCIJA U REGIONALNOM RAZVOJU

U ponedjeljak, 21. siječnja, u organizaciji Hrvatske inicijative za razvoj u Varaždinu je održana radionica o ulozi razvojnih agencija u regionalnom razvoju. Radionicu je održao gospodin […]

Čitaj više

SUSPENZIJA OVJERE UGOVORA IZ PROGRAMA PHARE 2006 NE OMETA PROVOÐENJE REDEA-inih PROJEKATA

«Europska komisija je u prosincu odlučila suspendirati ovjeru ugovora iz nacionalnog programa PHARE 2006 i smanjiti iznos iz IPA programa za pet milijuna eura», izjavila je […]

Čitaj više