BROŠURE I VIDEO ENERGETSKE OBNOVE JAVNIH I VIŠESTAM. ZGRADA

BROŠURE I VIDEO ENERGETSKE OBNOVE JAVNIH I VIŠESTAM. ZGRADA

Stručni tim Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja osmislio je i izradio brošure o energetskoj obnovi javnih i stambenih zgrada, o osnovna ideja je bila na jednom mjestu okupiti i predstaviti uspješne projekte energetske obnove u okviru Poziva „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ i Poziva „Energetska obnova višestambenih zgrada“.

Izdvojen je i prikazan po jedan projekt energetske obnove javnih zgrada iz svake županije i to na temelju više kriterija, dok su projekti energetske obnove višestambenih zgrada izabrani temeljem kriterija kao što su ukupna vrijednost projekta, iznos bespovratnih sredstava i broj kućanstava.

Brošure donose pregled statističkih podataka o energetskoj obnovi odabranih javnih i višestambenih zgrada, izjave korisnika te ostale zanimljivosti.

U sklopu brošura  su i dva video uratka koji prikazuju neke od najvećih i najuspješnijih projekata energetske obnove zgrada, što javnih što višestambenih. Od ukupno 871 potpisanog ugovora za energetsku obnovu javnih zgrada i 584 potpisanih ugovora za energetsku obnovu višestambenih zgrada, za svaki video izdvojene su po 3 zgrade.

Brošure i video uratke možete pogledati na linkovima niže.