BROŠURA „ZELENA BUDUĆNOST GRADA“

BROŠURA „ZELENA BUDUĆNOST GRADA“

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je brošuru „Zelena budućnost grada“ kojom predstavljaju dvije nove prioritetne teme ministarstva: zelenu infrastrukturu u urbanim područjima i kružno gospodarenje prostornom i zgradama. Brošurom daje pregled tipologije i koristi zelene infrastrukture te kroz nekoliko primjera dobre prakse nastoji pružiti uvid u inovativne načine njene primjene,  a izrađena je u suradnji s Arhitektonskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu.

Ministarstvo trenutačno sudjeluje u izradi Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine te u okviru razvojnog smjera „Održiva, povezana i zelena Hrvatska“ i strateškog cilja „Prelazak na kružno i niskougljično društvo“ predlaže razvoj i financiranje navedenih programa.

Brošuru i više informacija o Europskom zelenom planu možete preuzeti na stranicama ministarstva.