BESPOVRATNE POTPORE U TURIZMU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

BESPOVRATNE POTPORE U TURIZMU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora za sufinanciranje turističkih projekata s ciljem unapređenja i razvoja turizma u Međimurskoj županiji.

Financijska sredstva za realizaciju ovog projekta u iznosu od 300.000,00 kuna osigurana su u proračunu Međimurske županije.

Mjere prihvatljive za sufinanciranje putem programa „Bespovratne potpore u turizmu Međimurske županije“ su kako slijedi:

 • Mjera I.1.: Razvoj hotelske ponude;
 • Mjera I.2.: Razvoj kamping ponude;
 • Mjera I.3.: Razvoj smještajne ponude obiteljskih domaćinstava i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava;
 • Mjera I.4.: Jačanje enogastronomske ponude;
 • Mjera I.5.: Razvoj ponude zdravstveno-turističkih centara/kompleksa;
 • Mjera II.3.: Razvoj i povećanje tržišne prepoznatljivosti / tržišnog udjela kapaciteta sportskog turizma;
 • Mjera III.1.: Uspostavljanje sustava infocentara i interpretacije Međimurja;
 • Mjera III.2.: Uređenje i širenje mreže turističkih staza i cesta Međimurja;
 • Mjera III.3: Uspostavljanje sustava izletišta i vidikovaca Međimurja, uključujući i lokacije za sportove i rekreaciju na vodi te ribičke točke;
 • Mjera IV.2.: Razvoj riječnog prijevoza izletničkim brodovima;
 • Mjera IV.3.: Razvoj aerodroma;
 • Mjera V.3.: Stvaranje poduzetničkih klastera;
 • Mjera V.4.: Programi podizanja razine svijesti;
 • Mjera VII.3.: Aktiviranje i turistifikacija zaštićenih prirodnih i kulturnih resursa.

Sredstva se NEĆE dodjeljivati za potporu manifestacijama.

3. KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici bespovratnih potpora po ovom Javnom pozivu mogu biti subjekti (fizičke i pravne osobe) s područja Međimurske županije koji su registrirani za obavljanje određene turističke djelatnosti ili tek stvaraju uvjete za bavljenje turističkom djelatnošću, a turistički projekt za koji traže potporu ostvaruju na području ove županije i to kako slijedi:
• Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
• Fizičke osobe (građani) koji su registrirani za pružanje usluga smještaja i ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (iznajmljivači);
• Obrti, registrirani za turističku/ugostiteljsku djelatnost;
• Trgovačka društva, registrirana za turističku/ugostiteljsku djelatnost;
• Drugi subjekti registrirani za turističku/ugostiteljsku djelatnost.

Zahtjevi se dostavljaju osobno u pisarnici Međimurske županije ili putem pošte najkasnije do 29. ožujka 2019.

Više informacija o pozivu te potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na web stranicama Međimurske županije.