BESPLATNI PROGRAMI PREKVALIFIKACIJE ZA ZANIMANJA U TURIZMU

BESPLATNI PROGRAMI PREKVALIFIKACIJE ZA ZANIMANJA U TURIZMU

U rujnu kreću programi prekvalifikacije za zanimanja u turizmu na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu. Međimursko veleučilište u Čakovcu dana 10. 4. 2018. potpisalo je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Poticanje uključivanja ranjivih skupina na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva primjenom inovativnog pristupa. Programi su za osobe koje zadovoljavaju uvjete potpuno besplatni, a prijaviti se mogu osobe mlađe od 25 ili starije od 54.

Stručnjaci s MEV-a su u suradnji su privatnim projektnim partnerima razvili ukupno tri programa obrazovanja odraslih nezaposlenih osoba:

  • Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju konobar
  • Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju kuhar
  • Program osposobljavanja za obavljanje poslova u prijamnom odjelu hotela

Svaki program edukacije trajat će ukupno 285 sati (85 sati teorijskog i 200 sati praktičnog dijela nastave), koji će se održavati u prostoru Međimurskog veleučilišta u Čakovcu (teorijski)  i projektnih partnera (praktični), a programi počinju u rujnu 2018. godine. U provedbu projektnih aktivnosti bit će uključeno 40 nezaposlenih osoba, koje će biti obučene od strane 7 predavača u 16 mentora temeljem novo-razvijenih programa osposobljavanja primjenom inovativnog pristupa.

Programi su za osobe koje zadovoljavaju uvjete potpuno besplatni, a svim sudionicima bit će podmireni putni troškovi za potrebe pohađanja programa osposobljavanja za čitavo vrijeme njihovog trajanja.

Sudjelovanje u programima moguće je i besplatno za osobe koje zadovoljavaju sljedeće obavezne uvjete:

  1. Nisu redoviti učenici ili studenti, nemaju posao, raspoložive su za posao i aktivno traže posao te su registrirane u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje na dan ulaska u projekt ili status nezaposlenosti potvrđuju Izjavom da nisu redoviti učenici ili studenti te da nemaju posao, raspoloživi su za posao i aktivno traže posao.
  2. Da su u trenutku uključivanja u program (10. rujna 2018.) osoba je mlađa od 25 godina ili starija od 54 godine (dokazuje se preslikom osobne iskaznice).

Zainteresirani polaznici se za edukaciju mogu prijaviti putem online forme dostupne OVDJE. Za detaljnije informacije o uvjetima sudjelovanja u programu obratite se na mail inovativni.pristup@gmail.com.

Projekt „Poticanje uključivanja ranjivih skupina na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva primjenom inovativnog pristupa” traje ukupno 12 mjeseci (10.4.2018. – 10.4.2019.) te je ukupna vrijednost projekta 1.467.147,47 HRK, od čega je stopa sufinanciranja Europske unije kroz sredstva Europskog socijalnog fonda 100%, a projekt se provodi u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014—2020. Korisnik projekta je Međimursko veleučilište u Čakovcu, a kao partneri sudjeluju tvrtke DG SPORT d.o.o., Toplice Sveti Martin d.d., Union d.d. i ATON d.o.o.