AMPEU – OTVORENI NATJEČAJI U SKLOPU POTPROGRAMA COMENIUS

AMPEU – OTVORENI NATJEČAJI U SKLOPU POTPROGRAMA COMENIUS

Comenius obuhvaća predškolski odgoj, osnovno i srednje obrazovanje, a ciljevi potprograma su: unapređivanje kvalitete obrazovanja nastavnika te razvoj inovativnih sadržaja, usluga, pedagoških metoda i pristupa za cjeloživotno učenje povećanjem mobilnosti nastavnika, nenastavnog osoblja i učenika. Potprogram je također namijenjen ostalim ustanovama uključenim u opće školsko obrazovanje.


Trenutno otvoreni natječaji u sklopu Comenius potprograma su: pripremni posjeti i kontakt seminari te stručni seminari/praksa.


Kontakt seminari: Pronalazak partnera za rad na projektima. Kontakt seminari, koji su usmjereni na određenu temu, okupljaju 40 – 80 sudionika iz različitih zemalja. Na kontakt seminaru možete upoznati kolege iz Europe, sudjelovati na radionicama, razviti projektnu ideju, te pripremiti i ispuniti nacrt prijave za buduće projekte.


Pripremni posjeti: Ako već znate inozemnu ustanovu za koju vjerujete da vam može biti partner u međunarodnoj suradnji, prijavite se za posjet kako biste razvili novu projektnu ideju, te pripremili i ispunili nacrt prijave za budući projekt.

Prijava: Pratite objavljivanje kontakt seminara na stranicama AMPE-u: http://www.mobilnost.hr/index.php?id=321 i prijavite se u skladu s rokovima.


Rok za prijavu:
14.9.2012. – za aktivnosti koje počinju od 26. listopada 2012.

9.11.2012. – za aktivnosti koje počinju od 21. prosinca 2012., a završavaju do  30. travnja 2013.


Obrasci za prijavu i detaljne upute: http://www.mobilnost.hr/index.php?id=31


Stručni seminar ili Stručna praksa: Neformalni oblik usavršavanja u obliku stručne prakse ili usavršavanja (Na taj se način može iz prve ruke proučavati svakodnevni posao, radno okruženje, metode i načine rada u praksi – job shadowing).


Prijava:

Za stručno usavršavanje prijaviti se može isključivo preko svoje matične ustanove. Izaberite stručno usavršavanje na: http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/. Stručno usavršavanje može se pronaći i putem drugih izvora, međutim, ono mora biti u okviru Programa za cjeloživotno učenje da bi se moglo prijaviti za dodjelu financijske potpore Agenciji.


Rok za prijavu: 17.9. 2012. godine za stručna usavršavanja koja započinju 1. siječnja 2013. godine ili kasnije.


Obrasci za prijavu i detaljne upute:
http://www.mobilnost.hr/index.php?id=24