AMPEU OBJAVILA NOVU PUBLIKACIJU

AMPEU OBJAVILA NOVU PUBLIKACIJU

Agencija za mobilnost i programe Europske unije u sklopu nakladničke djelatnosti predstavlja publikaciju “K internacionalizaciji obrazovanja – Sudjelovanje Republike Hrvatske u Programu za cjeloživotno učenje”.

Publikacija sadrži istraživanje utjecaja Programa za cjeloživotno učenje (LLP) na sudjelujuće ustanove u RH u razdoblju od 2009. do 2013. godine i zajednički je projekt Ministarstva znanosti i obrazovanja i Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Rezultati istraživanja sumiraju utjecaj Programa za cjeloživotno učenje na sudjelujuće ustanove, ali isto tako otvaraju nova pitanja i upućuju na poteškoće koje su korisničke ustanove imale u provedbi. Stoga će se rezultati koristiti za daljnje unapređivanje kvalitete provedbe programa na nacionalnoj razini kako bi do 2020. u što većoj mjeri pridonio ostvarivanju nacionalnih i europskih ciljeva. Zahvaljujući sudjelovanju uprava visokih učilišta i uključenih pojedinaca, istraživanje je obuhvatilo 189 ustanova (od čega 25 visokih učilišta), a anketne je upitnike ispunilo 956 osoba (među kojima 88 osoba iz sustava visokog obrazovanja).

Više informacija o publikaciji dostupno je OVDJE, a samu publikaciju možete preuzeti OVDJE.