AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU STRATEGIJE RAZVOJA LJUDSKIH POTENCIJALA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU STRATEGIJE RAZVOJA LJUDSKIH POTENCIJALA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

 

U okviru projekta „Empowering for Growth – Osnaživanje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Međimurske županije“ članovi partnerstva LPZ-a Međimurske županije izradili su Akcijski plan za provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala Međimurske županije.

 

 Nositelj projekta je Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o., a partner u provedbi projekta je Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Čakovec. Ukupna vrijednost projekta je 36.444,20 eura, od čega je EU sufinanciranje 29.889,00 eura. Osnovni cilj projekta je jačanje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Međimurske županije s ciljem da postane značajan, prepoznatljiv i održiv akter na lokanoj i nacionalnoj razini na svim područjima u vezi sa tržištem rada i tako doprinese rastu zaposlenosti u Međimurskoj županiji. Upravo izrada i provedba Akcijskog plana doprinijet će realizaciji osnovnog cilja projekta.  

  

 Akcijski plan možete preuzeti u nastavku:

 

AKCIJSKI PLAN