AGROTEHNIČKE MJERE I UTVRĐIVANJE OBRADIVOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

AGROTEHNIČKE MJERE I UTVRĐIVANJE OBRADIVOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Na portalu eSavjetovanja objavljena su dva prijedloga pravilnika. Riječ je o sljedećim prijedlozima:

  • Prijedlog pravilnika o agrotehničkim mjerama kojim se propisuju agrotehničke mjere koje moraju provoditi vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta prilikom obrade poljoprivrednog zemljišta kako se ne bi  umanjila njegova bonitetna vrijednost. Pod agrotehničkim mjerama smatraju se: minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta povoljnim za uzgoj biljaka; sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem; suzbijanje organizama štetnih za bilje; gospodarenje biljnim ostatcima; održavanje organske tvari i humusa u tlu; održavanje povoljne strukture tla; zaštita od erozije te održavanje plodnosti tla. Savjetovanje je otvoreno do 2. 2. 2019. godine.
  • Prijedlog Pravilnika o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (p1) i vrijednog obradivog (p2) poljoprivrednog zemljišta kojim se propisuju mjerila i osnove za vrednovanje (bonitiranje) poljoprivrednih zemljišta u kategoriji osobito vrijednih obradivih (P1) zemljišta i vrijednih obradivih (P2) zemljišta.  Osnovica za vrednovanje P1 i P2 zemljišta, ali i zemljišta niže bonitetne vrijednosti temelji se na vrijednostima tla, klime, reljefa i određenih ostalih prirodnih uvjeta za poljoprivrednu proizvodnju. Radi utvrđivanja P1 i P2 zemljišta, ovim Pravilnikom utvrđuju se ostala obradiva (P3) zemljišta i ostala poljoprivredna (PŠ) zemljišta. Savjetovanje je otvoreno do 2. 2. 2019. godine.