PRIJEDLOG ZAKONA O SUSTAVU STRATEŠKOG PLANIRANJA I UPRAVLJANJA RAZVOJEM RH UPUĆEN U PROCEDURU SABORA RH

PRIJEDLOG ZAKONA O SUSTAVU STRATEŠKOG PLANIRANJA I UPRAVLJANJA RAZVOJEM RH UPUĆEN U PROCEDURU SABORA RH

U četvrtak, 14. rujna 2017. godine održana je sjednica Vlade RH na kojoj je prihvaćen Prijedlog Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, koji je cjeloviti okvir za pripremu, izradu, provedbu, izvješćivanje, praćenje provedbe i učinaka, te vrednovanje akata strateškog planiranja za oblikovanje i provedbu javnih politika, a koje sukladno svojim nadležnostima izrađuju, donose i provode tijela javne vlasti.

U ovom prijedlogu Zakona definirana je također izrada Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske, hijerarhijski najvišeg akta strateškog planiranja koji služi za oblikovanje i provedbu razvojnih politika Republike Hrvatske u dugoročnom razdoblju. Ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac je naglasila kako je potrebna zakonska podloga kako bi idući ciklus korištenja novca iz Europske unije bio isprogramiran na temelju Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske. Primjenom navedenog Zakona uspostavit će se sustav strateškog planiranja koji će biti alat za donošenje političkih odluka utemeljenih na konkretnim pokazateljima i učincima, te će omogućiti usmjeravanje resursa na najvažnije ciljeve i mjere, a što će utjecati pozitivno na gospodarski rast i zapošljavanje.

Donošenjem ovog Zakona doprinijet će se također poboljšanju u oblikovanju i provedbi javnih politika Republike Hrvatske kroz sljedeće aktivnosti: standardizacija i definiranje jedinstvenih načela i postupaka za izradu, provedbu, izvješćivanje, praćenje provedbe i učinaka, te vrednovanje akata strateškog planiranja, međusobna usklađenost akata strateškog planiranja na svim razinama vlasti i njihovu poveznicu s proračunom i drugim izvorima financiranja, te zaustavljanje prakse izrade i donošenja velikog broja strateških dokumenata koji su međusobno nekonzistentni i/ili se ne provode jer ne postoje ili nisu osigurani odgovarajući resursi za njihovu provedbu, propisivanje jasne nadležnosti i odgovornosti između tijela uključenih u procese strateškog planiranja te jačanja kapaciteta za upravljanje ključnim procesima u tijelima javne vlasti, uspostava Informacijskog sustava za strateško planiranje i upravljanje razvojem i središnjeg elektroničkog registra razvojnih projekata, s ciljem učinkovitog praćenja pokazatelja u provedbi.

Više o prijedlogu Zakona možete pročitati na stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.