NATJEČAJ ZA PROVEDBU PODMJERE 8.5.2 – POUČNE STAZE, VIDIKOVCI I OSTALE MANJE INFRASTRUKTURE

NATJEČAJ ZA PROVEDBU PODMJERE 8.5.2 – POUČNE STAZE, VIDIKOVCI I OSTALE MANJE INFRASTRUKTURE

U Narodnim novinama broj 53 od 08. lipnja 2016. objavljen je Natječaj za provedbu podmjere 8.5. “Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava” tipa operacije 8.5.2. “Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture”.

Prihvatljivi korisnici su:

  1. šumoposjednici,
  2. udruge šumoposjednika/šumovlasnika,
  3. trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama (»Narodne novine«, br. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14) gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske
  4. udruge civilnog društva i
  5. pravne osobe registrirane za djelatnosti zaštite prirode.

Prihvatljivi troškovi za potporu su ulaganja u radove, opremu, usluge i materijale potrebne za:

  1. uspostavu, uređenje i održavanje staza, odmorišta, vidikovaca, stuba, ljestvi, nadstrešnica, edukacijskih i informativnih ploča i smjerokaza u šumi i na šumskom zemljištu i
  2. izradu, dizajn i održavanje edukacijskih, informacijskih i signalnih ploča.

Prihvatljivi troškovi za ulaganja određeni su listom prihvatljivih troškova koji su dio priloga natječaja iz članka 20. Pravilnika.

Najniža vrijednost javne potpore po projektu je 5.000 eura, a najviša vrijednost javne potpore po projektu je 100.000 eura.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 100 posto od ukupnih prihvatljivih troškova.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 15. lipnja 2016. do 17. listopada 2016.

Više informacija dostupno je OVDJE.