50 MILIJUNA KUNA ZA OBNOVU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I PROIZVODNOG POTENCIJALA

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za podmjeru 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“, tip operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala.

Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu.

Prihvatljivi troškovi su:

  • štete uzrokovane elementarnom nepogodom u periodu od 01.2014. do 31.12.2017.;
  • štete uzrokovane elementarnom nepogodom od mraza u periodu od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine na višegodišnjem nasadu;
  • štete uzrokovane elementarnom nepogodom od 01.01.2018. godine;
  • štete uzrokovane katastrofalnim događajem od 01.01.2014. godine.

Ako su svi isti prihvatljivi troškovi u cijelosti već sufinancirani iz drugih izvora javne pomoći ti troškovi nisu prihvatljivi te se korisnik isključuje iz sudjelovanja u postupku dodjele.

Ako su isti prihvatljivi troškovi djelomično sufinancirani iz drugih izvora javne pomoći iznos potpore se umanjuje za primljeni iznos sufinanciranih troškova iz drugih izvora javne pomoći.

Ako je neki od prihvatljivih troškova u cijelosti sufinanciran iz drugih izvora javne pomoći taj trošak nije prihvatljiv.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 50.000.000,00 kuna uz mogućnost povećanja u slučaju da je iznos sredstava prihvatljivih zahtjeva veći od navedenih raspoloživih sredstava javne potpore, a intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 2. srpnja 2018. godine od 12:00 sati do 31. listopada 2018. godine do 12:00 sati.

Više informacija OVDJE.