4. NATJEČAJNI KRUG SAPARD PROGRAMA

4. NATJEČAJNI KRUG SAPARD PROGRAMA

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja raspisalo je 4. krug natječaja za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz SAPARD programa za Mjeru 1 i Mjeru 2. 
SAPARD program poseban je pretpristupni program za poljoprivredu i razvitak ruralnih područja. Usvajanje standarda u poljoprivredi i razvoju ruralnih područja iziskuje dodatna financijska sredstva za različita ulaganja. SAPARD program namijenjen je upravo za investicije koje trebaju pomoći usvajanju standarda Europske unije.
Republika Hrvatska ima na raspolaganju sredstva za dvije mjere SAPARD programa: mjeru 1. „Ulaganje u poljoprivredna gospodarstva“ i mjeru 2. „Unaprjeđenje prerade i trženja poljoprivrednih i ribljih proizvoda“ čiji su korisnici poljoprivredna gospodarstva te obrtnici i pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti za koju podnose prijavu.
Rok za podnošenje prijava počinje teći 21. veljače 2009. godine i traje do 21. travnja 2009. godine do zaključno 12,00 sati.
Dodjela sredstava i iznos potpore
Sredstvima iz SAPARD programa sufinanciraju se projekti korisnika do 50% priznatih prihvatljivih izdataka sukladno Prilogu IX Pravilnika.
Sredstva se dodjeljuju za izvršena prihvatljiva ulaganja u Mjeri 1 za sljedeće sektore:
A) Sektor mlijeka (kravlje), mesa (goveđe, svinjsko i meso peradi) i jaja
B) Sektor voća i povrća
C) Sektor žitarica i uljarica
Najviši iznos potpore iz Mjere 1 može iznositi 2.500,000,00 kuna po korisniku.
Sredstva se dodjeljuju za izvršena prihvatljiva ulaganja u Mjeri 2 za sljedeće sektore:
A) Sektor mlijeka i mliječnih proizvoda
B) Sektor mesa
C) Sektor ribarstva
D) Sektor voća i povrća
Najviši iznos potpore iz Mjere 2 može iznositi 10.000,000,00 kuna po korisniku.