27.-28.10.2008. ODRŽAN TAIEX SEMINAR “LEADER PRISTUP 2007-2013” U OSIJEKU

27.-28.10.2008. ODRŽAN TAIEX SEMINAR “LEADER PRISTUP 2007-2013” U OSIJEKU

Uprava za ruralni razvoj – Upravna direkcija SAPARD/IPARD programa Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja u suradnji sa Europskom Komisijom, DG-Agri, organizirali su dvodnevni TAIEX seminar pod nazivom “LEADER pristup 2007-2013” u Osijeku na kojem su sudjelovali i djelatnici REDEA-e. Teme predavanja su se odnosile na ključna pitanja vezana uz LEADER pristup i njegov pravni okvir, IPARD program u Hrvatskoj i njegova očekivanja, jačanje kapaciteta, kako kreirati partnerstvo, zatim o projektiranju i implementaciji lokalnih razvojnih strategija na razini lokalne akcijske grupe ( LAG-a ), mrežni rad na europskoj i nacionalnoj razini, itd. i sve to na uspješnim primjerima zemalja članica.  Cilj seminara bio je informirati predstavnike na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini sa LEADER pristupom koji je dio ruralne razvojne politike. LEADER pristup za RH razvija se u suradnji s relevantnim interesnim skupinama kako bi se osiguralo da pristup odgovara zahtjevima i potrebama ruralnih područja RH. Drugi seminar istog naziva održat će se 30. i 31. listopada 2008. u Splitu.

LEADER pristup obuhvaća ruralna područja Hrvatske, a određuju ga slijedeći elementi:

Lokalne strategije razvoja koje se temelje na području, predložene za dobro identificirane podregionalne ruralne teritorije;

javno-privatno partnerstvo uz tijelo upravljanja koje donosi odluke predstavljajući interes različitih skupina ruralnog stanovništva;

bottom-up pristup koji znači kako odluke koje se odnose na pripremu i provedbu lokalnih razvojnih strategija donose lokalne akcijske grupe;

multi-sektorska izrada i provedba strategije koja se temelji na interakciji između sudionika i projekata različitih sektora lokalne ekonomije;

provedba inovativnog pristupa;

provedba projekata suradnje;

mrežni rad lokalnih partnerstava

LAG ( Lokalna akcijska grupa ) će predstavljati ruralno područje koje ima više od 5.000 i manje od 150.000 stanovnika uključujući manje gradove, te gradove s manje od 25.000 stanovnika. Teritorij koji predstavlja LAG će biti sastavni dio što se tiče gospodarskog, društvenog i fizičkog (zemljopisnog) stajališta i ne pripada teritoriju drugih LAG-ova. Ista lokacija ne smije pripadati više od jednom LAG-u što se tiče partnerstva, strategije i teritorija.

Tehnička pomoć za stjecanje vještina za uspostavu LAG-ova i usvajanje LEADER pristupa, prema najavi Ministarstva, biti će dostupna od sredine iduće godine.