2. SAZIV PARTNERSKOG VIJEĆA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

2. SAZIV PARTNERSKOG VIJEĆA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

U četvrtak 18. 9. 2014. u Tehnološko-inovacijskom centru Međimurje u Čakovcu, održan je prvi sastanak 2. saziva Partnerskog vijeća Međimurske županije.

 

Partnersko vijeće predstavlja savjetodavno tijelo na razini Međimurske županije s ciljem:

  • poticanja razvoja Međimurske županije
  • predlaganje razvojnih projekata županu
  • sudjelovanja u izradi i praćenju strateških dokumenata namijenjenih razvoju
  • davanja smjernica pri izradi županijske razvojne strategije

 

Partnersko vijeće Međimurske županije sastoji se od 30 članova iz različitih područja djelovanja kako bi se zadovoljila ravnoteža između predstavnika civilnog, privatnog i javnog sektora, a u svom će se radu voditi vizijom, ciljevima, prioritetima i mjerama postavljenim u strateškim dokumentima.

 

Glavne teme sastanka Partnerskog vijeća bilo je biranje novog predsjednika, predstavljanje tijeka izrade nove ŽRS te usvajanje Poslovnika o radu Partnerskog vijeća. Dosadašnja predsjednica Mirjana Pintar iz Zavoda za prostorno uređenje izabrana je za još jedan predsjedavajući mandat. U svom obraćanju članovima Partnerskog vijeća predsjednica se zahvalila na iskazanom povjerenju te je istaknula kako se nada da će uloga vijeća u razvoju županije biti još značajnija i da će suradnja i partnerstvo biti izraženiji.

 

Na kraju su članovima vijeća najavljene nadolazeće aktivnosti vezane uz izradu županijske razvojne strategije.

 

P9181215