2. DANI EU FONDOVA

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje organizira u suradnji sa ostalim institucijama koje su u Hrvatskoj zadužene za provedbu i praćenje programa EU, događanje pod nazivom 2. Dani EU fondova koje će se održati 4. i 5. srpnja u Hotelu Sheraton, Zagrebu.

Cilj događanja je pružiti sveobuhvatnu i stručnu informaciju o mogućnostima korištenja sredstava iz IPA pretpristupnog programa, te podijeliti stručna znanja i iskustvo za pripremu i prijavu projekata s potencijalnim korisnicima EU sredstava.

Predavanja su namijenjena svima koji su zainteresirani za EU fondove, a sudjelovanje na radionicama je besplatno.

Raspored predavanja kao i prijavnicu za cijeli događaj možete preuzeti na sljedećoj stranici:

http://www.uzuvrh.hr/vijest.aspx?pageID=15&newsID=1377