1. ODLUKA O ŠKOLSKOJ PREHRANI ZA 2019./2020.

1. ODLUKA O ŠKOLSKOJ PREHRANI ZA 2019./2020.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kao Posredničko tijelo, u okviru otvorenog trajnog Poziva donijelo je 1. Odluku o financiranju.

Dana 11. studenoga 2019. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kao Posredničko tijelo, u okviru otvorenog trajnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2019. – 2020.)“, ukupnog iznosa bespovratnih sredstava 25.000.000,00 kn, donijelo je 1. Odluku o financiranju ukupne vrijednosti 18.680.621,82 kn, od čega bespovratna sredstva iznose 18.680.621,82 kn.

Odluka je dostupna za preuzimanje na sljedećoj poveznici:

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/osiguravanje-skolske-prehrane-za-djecu-u-riziku-od-siromastva-skolska-godina-2019-2020/ 

Iz Međimurske županije odobreni su sljedeći projekti:

1. “Školski obroci svima 2019./2020.”, prijavitelj Međimurska županija, odobrena sredstva u maksimalnom iznosu 998.076,71 kn

2. “Školski obrok”, prijavitelj Grad Čakovec, odobrena sredstva u maksimalnom iznosu 618.862,13 kn