1. IZMJENA POZIVA – RAZVOJ USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE ZA OSI

1. IZMJENA POZIVA – RAZVOJ USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE ZA OSI

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao Posredničko tijelo razine 1 objavilo je 10. kolovoza 2018. izmjenu natječajne dokumentacije u okviru ESF Poziva “Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom” – faza II, UP.02.2.2.09.

Prema posljednjim izmjenama, jedan je trošak dodan u neprihvatljive izdatke. Izmjene možete pronaći OVDJE.

Prijavitelji su obvezni poštovati sve izmjene i dopune poziva na dostavu projektnih prijava i natječajne dokumentacije, u  skladu s točkom 5.4. Uputa za prijavitelje. Poziv i sve izmjene dokumentacije možete pronaći na web stranici strukturnih fondova.

VAŽNO!

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kao Posredničko tijelo razine 1 u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, obustavlja ESF Poziv u razdoblju od 20. prosinca 2019. u 16:00 sati do 31. prosinca 2019. godine do kraja dana.

Sve relevantne informacije vezane za Poziv dostupne su na sljedećim poveznicama:

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/razvoj-usluge-osobne-asistencije-za-osobe-s-invaliditetom-faza-ii/

http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/razvoj-usluge-osobne-asistencije-za-osobe-s-invaliditetom-faza-ii-2/