ZAVRŠENO JAVNO SAVJETOVANJE O NACRTU RAZVOJNE STRATEGIJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE DO 2020.

ZAVRŠENO JAVNO SAVJETOVANJE O NACRTU RAZVOJNE STRATEGIJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE DO 2020.

Javno savjetovanje o Nacrtu Razvojne strategije Međimurske županije do 2020. trajalo je od 16. kolovoza do 16. rujna 2017. godine. Za savjetovanje je bio dostupan Nacrt Razvojne strategije s pripadajućim dodacima kojeg možete preuzeti OVDJE, a pristigle komentare na Nacrt razvojne strategije možete preuzeti OVDJE.

Razvojna strategija Međimurske županije do 2020. (skraćeno: ŽRS) osnovni je planski dokument za održiv društveno-gospodarski razvoj županije i predstavlja nastavak Razvojne strategije Međimurske županije 2011. – 2013. (2017.) te njezino usklađivanje s promjenama u okolini, a prema zahtjevima Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske. Dokument je važan ponajprije stoga što daje osnovu za usmjeravanje i rangiranje razvojnih projekata županije, gradova i općina te stvara preduvjete da se razvojni projekti u skladu sa strateškim odrednicama kandidiraju za financiranje sredstvima iz EU fondova te ostalih izvora.