ZAKLADA KULTURA NOVA – OBJAVLJEN PROGRAM PODRŠKE ZA 2015 S ROKOM 9.9.2015.

ZAKLADA KULTURA NOVA – OBJAVLJEN PROGRAM PODRŠKE ZA 2015 S ROKOM 9.9.2015.

Zaklada “Kultura nova” je 3. lipnja 2015. godine u okviru Programa podrške 2015 objavila javne pozive na predlaganje projekata i programa.

Bespovratna sredstva bit će dodijeljena organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti za provođenje projekata/programa u 2016. godini te za višegodišnje projekte/programe koji se provode u 2016., 2017. i 2018. godini.

Indikativni proračun za javne pozive u okviru Programa podrške 2015 iznosi 3.780.000 kn.

Prijave na javne pozive podnose se isključivo u elektroničkom obliku, a rok za predaju prijava je 9. rujna 2015. godine.

Svi podaci o javnim pozivima (upute, pravila, uvjeti i kriteriji) nalaze se u Vodiču za prijavu koji je objavljen ovdje. Na mrežnim stranicama Zaklade dostupna je cjelokupna dokumentacija javnih poziva Programa podrške 2015 s rokom prijave 9. 9. 2015., uključujući i e-prijavnice.

Više o programskim područjima i indikativnim iznosima po području možete pročitati ovdje.