VAŽNA OBAVIJEST – MJERA 16

Slijedom brojnih upita potencijalnih korisnika o pojašnjenju stavke natječaja koja se odnosi na Ugovor o poslovnoj suradnji, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dala je obrazloženje za isti. Ugovor o poslovnoj suradnji mora sadržavati elemente navedene u članku 9., stavku 2.  Pravilnika, ali može sadržavati i druge odredbe za koje korisnik smatra potrebnima.

Ugovor o poslovnoj suradnji mora sadržavati najmanje sljedeće:

  1. naznaku tipa operacije za koji se podnosi zahtjev za potporu;
  2. naznaku projektne ideje/projekta radi čijeg ostvarenja se sklapa Ugovor o poslovnoj suradnji;
  3. naznaku odgovorne osobe operativne skupine i ostalih partnera koji čine operativnu skupinu;
  4. interne procedure i način upravljanja zadacima kojima se osigurava transparentnost u radu i donošenju odluka te izbjegava sukob interesa;
  5. broj računa odgovorne osobe operativne skupine.

U predlošku Ugovora, u Prilogu 1, navedeno je da Interne procedure moraju sadržavati „način financiranja (opisati način financiranja Projekta te točno navesti razmjerni dio potpore po pojedinom partneru, udio/iznos)“. Ovdje treba navesti samo okvirne odredbe, što je uloga pojedinog partnera i njegov doprinos provedbi projekta koji će se provoditi kroz tip operacije 16.1.2. “Operativne skupine”, nije potrebno navoditi točne udjele/iznose, to će se napraviti pri prijavi prijavi za navedeni tip operacije.

Ukoliko primjerice, neki partner odustane ili bude spriječen potpisati Ugovor, a i dalje su zadržani uvjeti prihvatljivosti Operativne skupine, u Ugovor se može dodati odredba: „Partnerima Operativne skupine smatraju se samo oni koji su potpisali ovaj Ugovor i ovjerili svoj potpis kod javnog bilježnika.“ Na taj način nije ugrožena prijava Operativne skupine na natječaj, uz uvjet da su zadovoljene i druge odredbe Pravilnika i Natječaja.

Potpisi ugovornih strana Ugovora o poslovnoj suradnji moraju biti ovjereni kod javnog bilježnika.

Više informacija možete saznati OVDJE.