ULOGA DRUŠTVENE AKTIVACIJE NA POGRANIČNOM PODRUČJU

Cilj projekta 2SoKroG je uspostaviti i ojačati strukture pogranične suradnje i vertikalnu integraciju na području društvene aktivacije zbog postizanja zdravog, sigurnog i lako dostupnog okruženja u pograničnom području, kao i jačanje i razvoj kompetencija i vještina javih tijela s područja društvene aktivacije. Cilj društvene aktivacije je pružanje pomoći dugotrajno nezaposlenim osobama i korisnicima socijalne pomoći, prvenstveno kod ponovnog aktivnog uključenja u društvo i zapošljavanja. Ujedno na taj im se način pruža mogućnost poboljšanja životne kvalitete i boljeg psihosocijalnog zdravlja.

Za poboljšanje javnih usluga i implementaciju inovativnog modela društvene aktivacije bitno je osigurati jačanje kompetencija i vještina javnih institucija (Centri za socijalnu skrb, Zavodi za zapošljavanje), odnosno njihovih djelatnika koji će surađivati s ranjivim skupinama za njihovo uspješnije uključivanje na tržište rada. Kako bi pridonijeli jačanju institucija pozivamo Vas na

STRUČNO DOGAĐANJE (»Peer Review«)

»Uloga društvene aktivacije na pograničnom području Slovenija – Hrvatska za jačanje partnerstva i poboljšanje institucionalnih vještina«

koje će se održati 6. prosinca 2018. godine

u gradu Ormožu (Slovenija) na adresi Grajski trg 3 (konferencijska dvorana, Ormož).

S namjerom osvješćivanja, obrazovanja, promocije i rasprave o ulozi socijalne aktivacije predstaviti ćemo najnovija istraživanja, trendove, smjernice i primjere dobre prakse koji će biti podloga za razvoj međuinstitucionalnog partnerstva i poboljšanja institucionalnih kapaciteta na području socijalne aktivacije.  Program stručnog događanja pogledajte OVDJE.

»Peer Review« događanje je namijenjeno Centrima za socijalnu skrb, Zavodima za zapošljavanje, resornim ministarstvima, tematskim stručnjacima, institucijama neformalnog obrazovanja, društvenim poduzećima, jedinicama lokalne samouprave, neprofitnim organizacijama i drugim zainteresiranim.

 

Sudjelovanje na »Peer Review« događanju je besplatno.

Prijaviti se možete na e-mail: ormoz@cpu-reuse.com.