TREĆI KRUG REGIONALNIH PARTNERSKIH KONZULTACIJA ZA OPERATIVNI PRODRAM IPA IV. KOMPONENTA

TREĆI KRUG REGIONALNIH PARTNERSKIH KONZULTACIJA ZA OPERATIVNI PRODRAM IPA IV. KOMPONENTA

Na trećem krugu regionalnih partnerskih konzultacija za operativni program IPA IV.komponenta – Razvoj ljudskih potencijala, koje su se održale u više gradova diljem Hrvatske, MINGORP  je kao predstavnik upravljačke strukture programa najavio natječaje koji će biti raspisani u drugom krugu.

Dva tijela nadležna za raspisavanje natječaja u sklopu operativnog programa su Hrvatski zavod za zapošljavanje(HZZ) i  Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih(ASOO).  Za natječaje: „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja“, „Unaprjeđenje održivog zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih visokoobrazovnih osoba“, „Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina“, „Poboljšanje pristupa tržištu rada ugroženih skupina“ i „Širenje mreže socijalnih usluga zajednici“, provedbeno tijelo biti će HZZ, dok će ASOO biti zadužen za provođenje sljedećih:  „Integracija skupina u nepovoljnom položaju u redoviti sustav obrazovanja“, „Daljnji razvoj i provedba Hrvatskog klasifikacijskog okvira“, „Razvoj novih elemenata u strukovnim kurikulumima u skladu s promjenjivim potrebama tržišta rada“ i „Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih“. Prema najavama natječaji bi trebali biti raspisani tijekom prvog i drugog  kvartala ove godine. Ukupna vrijednost darovnica namijenjenih za provedbu projekata koji će biti odobreni u sklopu ovih natječaja iznosi 22.053.000,00 eura. Više informacija možete pronaći na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih – http://www.hzz.hr/http://www.aso.hr/.