DALJNJI RAZVOJ POSLOVNE INFRASTRUKTURE U SKLOPU CENTRA ZNANJA

DALJNJI RAZVOJ POSLOVNE INFRASTRUKTURE U SKLOPU CENTRA ZNANJA

 

U organizaciji REDEA-e u Čakovcu je 4. veljače 2013. održan sastanak partnera na projektu Stvaranje preduvjeta za održivu podršku razvoju konkurentnosti gospodarstva i za daljnji razvoj tehnološke infrastrukture u Sjeverozapadnoj Hrvatskoj (Mreža tehnoloških parkova SZH) sa stručnjakom koji će pružati savjetovanje i tehničku pomoć u razradi projekta. Zadatak stručnjaka je, između ostalog, izraditi analitičku podlogu, definirati obuhvat projekta te definirati preduvjete i pretpostavke realizacije projekta. Nakon stručnjaka za razradu projekta, partneri će imati na raspolaganju i stručnjake iz područja državnih potpora te izrade analize troškova i koristi. Pomoć stručnjaka osiguralo je Ministarstvo regionalnog razvoja i europskih fondova s ciljem da spomenuti projekt bude pripremljen za financiranje iz Strukturnih fondova EU, odmah po pristupanju Hrvatske u punopravno članstvo.


Podsjetimo,  riječ je o složenom projektu izgradnje i obnove poslovne infrastrukture na 9 lokacija u regiji Sjeverozapadna Hrvatska, a u Međimurskoj županiji projekt obuhvaća i CENTAR ZNANJA  u Čakovcu, na području bivše vojarne, gdje se planiraju  obnoviti i opremiti  postojeće građevine za potrebe razvojnog centra za metalsku industriju te izgraditi i renovirati objekti za potrebe Međimurskog veleučilišta kao i zajedničke potrebe MEV-a,  javnih institucija i gospodarstva.