ZAPOŠLJAVAMO

POSAO: DJELATNICI/ICE ZA RAD NA PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA

Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o. kao regionalni koordinator pruža stručnu podršku regionalnom razvoju Međimurja. RAZVOJ je za nas ključna riječ. Bavimo se strateškim planiranjem kao […]

Čitaj više