OBZOR 2020

UKLJUČITE SE U PRVU INOVATIVNU MREŽU PROIZVOĐAČA MAHUNARKI

Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA je kao jedini partner iz Hrvatske uključena u provedbu istraživačkog projekta TRUE (TRansition paths to sUstainable legume-based systems in Europe) čiji je cilj ispitati potencijale i […]

Čitaj više