NRS2030

HRVATSKA KAKVU ŽELIMO 2030

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u suradnji s Agencijom za razvoj Varaždinske županije, Regionalnom razvojnom agencijom Međimurje REDEA, Razvojnom agencijom Podravine i Prigorja PORA, […]

Čitaj više