POBOLJŠANJE MATERIJALNIH UVJETA U DJEČJIM VRTIĆIMA U 2018. GODINI

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je 21. 2. 2018. objavilo Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama / […]

Čitaj više

UNAPRJEĐENJE KVALITETE ŽIVOTA STARIJIH OSOBA U LOKALNOJ ZAJEDNICI ZA 2018. GODINU

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv za prijavu projekata usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba u lokalnoj zajednici za 2018. godinu. Opći […]

Čitaj više

FEAD INFORMATIVNA RADIONICA ZA POTENCIJALNE PRIJAVITELJE

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku organizira informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim […]

Čitaj više

OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA (ŠK.GOD. 2017. – 2018.)

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je 4.rujna 2017. godine otvoreni Poziv “Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina […]

Čitaj više