DOPUNA UPUTA ZA POBOLJŠANJE MATERIJALNIH UVJETA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA/DJEČJIM VRTIĆIMA

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je 27. 2. 2018. dopunu Uputa za prijavitelje u Pozivu za poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim […]

Čitaj više

POBOLJŠANJE MATERIJALNIH UVJETA U DJEČJIM VRTIĆIMA U 2018. GODINI

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je 21. 2. 2018. objavilo Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama / […]

Čitaj više

UNAPRJEĐENJE KVALITETE ŽIVOTA STARIJIH OSOBA U LOKALNOJ ZAJEDNICI ZA 2018. GODINU

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv za prijavu projekata usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba u lokalnoj zajednici za 2018. godinu. Opći […]

Čitaj više

FEAD INFORMATIVNA RADIONICA ZA POTENCIJALNE PRIJAVITELJE

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku organizira informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim […]

Čitaj više