indikativan plan

AŽURIRAN INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN POZIVA IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2017

Ažuriran je Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP) sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija‟ 2014.-2020. za 2017. godinu. Promijenjeni su indikativni datumi […]

Čitaj više