AgriShort

POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA ULAZAK U KRATKI OPSKRBNI LANAC

Dana 13. travnja 2018. objavljemo poziv za iskaz interesa za ulazak u kratki opskrbni lanac (skraćeno: KOL) čija je uspostava i organizacija u nadležnosti Regionalne razvojne […]

Čitaj više

ODRŽAN TREĆI CONNECT FORUM I RADIONICA U SKLOPU „AGRISHORT“ PROJEKTA

U utorak 5. studenog 2017. REDEA je treću godinu za redom organizirala Connect forum nakon kojeg je održana i prva specijalizirana radionica „Jačanje poljoprivredno-prehrambenog sektora kroz […]

Čitaj više

STUDIJSKO PUTOVANJE U AUSTRIJI U SKLOPU PROJEKTA AGRISHORT

REDEA  je u sklopu projekta „AgriShort“ organizirala prvo studijsko putovanje u Austriju, točnije u regiju Burgenland, kojem su prisustvovali predstavnici institucija i službi poljoprivredno – prehrambenog […]

Čitaj više

U SKLOPU PROJEKTA AGRISHORT ODRŽANA DRUGA RADIONICA O KRATKIM OPSKRBNIM LANCIMA

REDEA je 2. studenog 2017. godine u Tehnološko-inovacijskom centru Međimurje organizirala radionicu pod nazivom „Jačanje kapaciteta institucija s ciljem osnivanja kratkih opskrbnih lanaca“. Radionica je održana […]

Čitaj više