USVOJENA RAZVOJNA STRATEGIJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE DO 2020.

Skupština Međimurske županije jednoglasno je usvojila novu Razvojnu strategiju Međimurske županije do 2020. (skraćeno: ŽRS) na 3. sjednici Skupštine održanoj u četvrtak 14. prosinca 2017. ŽRS […]

Čitaj više

ZAVRŠENO JAVNO SAVJETOVANJE O NACRTU RAZVOJNE STRATEGIJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE DO 2020.

Javno savjetovanje o Nacrtu Razvojne strategije Međimurske županije do 2020. trajalo je od 16. kolovoza do 16. rujna 2017. godine. Za savjetovanje je bio dostupan Nacrt […]

Čitaj više

NACRT – STRATEGIJA REGIONALNOGA RAZVOJA RH DO KRAJA 2020.

Nakon provedene javne rasprave koja je bila otvorena od 4. kolovoza do 4. rujna 2016. godine, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije izradilo je Nacrt konačnog […]

Čitaj više

ODOBRENA STRATEGIJA E-HRVATSKA 2020

Ministarstvo uprave je primilo potvrdu Europske komisije (Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku) da se Strategija e-Hrvatska 2020 smatra zrelom i da su ispunjeni svi […]

Čitaj više