SVEČANO POTPISIVANJE UGOVORA ZA JAČANJE LJUDSKIH POTENCIJALA

SVEČANO POTPISIVANJE UGOVORA ZA JAČANJE LJUDSKIH POTENCIJALA

rsz_imgp0755


U Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) u petak, 26. listopada 2012., upriličeno je svečano potpisivanje ugovora vezanih za provedbu obrazovnih aktivnosti u okviru Potprograma V. “Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije”.

 

Ugovor su potpisali potpredsjednik Vlade i ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Branko Grčić i direktorica Regionalne razvojne agencije REDEA d.o.o. Sandra Polanec Marinović.

Temeljem potpisanog Ugovora REDEA-i će biti sufinancirana priprema i provedba edukacija za djelatnike agencija  te djelatnike jedinica lokalne i regionalne samouprave (JLRS-a) u Međimurskoj županiji.

 

Cilj edukacija, čija provedba je već počela, je ojačati ljudske potencijale REDEA-e kao ovlaštenog regionalnog koordinatora za provedbu razvojnih programa u Međimurskoj županiji te predstavnike JLRS-a za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije te pripremu i provedbu razvojnih projekata koji će biti financirani putem EU fondova u budućnosti.

 

Ministar je naglasio: ‘Ulaganje u edukaciju, znanje i ljude, odnosno osposobljavanje istih za korištenje EU fondova trenutno je najisplatljivija investicija u Republici Hrvatskoj’, te najavio dodatne programe edukacije. Također, najavljeni su i Regionalni dani EU fondova, jednodnevna radionica namijenjena istoj ciljnoj skupini, koji će se održati 14. studenog 2012. godine u Čakovcu.

 

rsz_imgp0755