STRATEGIJA RAZVOJA LJUDSKIH POTENCIJALA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 2011.-2013.

STRATEGIJA RAZVOJA LJUDSKIH POTENCIJALA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 2011.-2013.

Strategija razvoja ljudskih potencijala Međimurske županije prvenstveno se bavi pitanjima obrazovanja i zapošljavanja, a u svojim ciljevima i mjerama oslanja se na Županijsku razvojnu strategiju i analizu provedenu za potrebe izrade ŽRS. U njoj su iznijeti strateški ciljevi i glavni smjerovi djelovanja na području ljudskih potencijala.

 

Dokument je izrađen u okviru projekta Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 3, koja je, osim izrade strategija razvoja ljudskih potencijala u 13 županija, obuhvaćala i osnivanje samih lokalnih partnerstava za zapošljavanje, izradu akcijskih planova na županijskoj razini, razvoj projektnih programa s novim partnerstvima u 13 županija itd. Dokument će se mijenjati i nadopunjavati sukladno promjenama i potrebama.

VIZIJA
Ravnoteža između dobrobiti pojedinca i uspjeha gospodarstva koja se bazira na: fleksibilnom tržištu rada jednakih mogućnosti, promicanju društvenih vrijednosti kroz rad, kvalitetnim radnim mjestima, optimalno iskorištenom stručnom potencijalu stanovništva, usklađenosti ponude i potražnje za radnom snagom na tržištu rada.

CILJ 1
Stvaranje preduvjeta za razvoj proizvodnje i usluga s većom dodanom vrijednošću

CILJ 2
Razvoj vještina za smanjivanje neravnoteže u ponudi i potražnji na tržištu rada

CILJ 3
Promicanje društvene uključenosti i jednakih mogućnosti

Strategija razvoja ljudskih potencijala