STANJE PREGOVORA U ODNOSU NA POGLAVLJE 8. TRŽIŠNO NATJECANJE

STANJE PREGOVORA U ODNOSU NA POGLAVLJE 8. TRŽIŠNO NATJECANJE

U organizaciji Hrvatske udruge poslodavaca, u okviru projekta Centar za europske predpristupne procese, 6. prosinca je u Zagrebu predstavljen napredak pregovora za pristupanje Europskoj uniji u odnosu na poglavlje 8. Tržišno natjecanje. Poglavlje o tržišnom natjecanju ubraja se u jedno od najzahtjevnijih i najopsežnijih u pregovaračkom procesu, a sastoji se od tri dijela: tržišno natjecanje u užem smislu (antitrust), državne potpore te liberalizacija državnih monopola. 
 

Voditeljica radne skupine mr.sc. Marijana Liszt i član Sani Ljubunčić, načelnik u Upravi za poticanje ulaganja i izvoza u Ministarstvu gospodarstva rada i poduzetništva, predstavili su stanje pregovora po tom poglavlju. Republika Hrvatska nije otvorila navedeno poglavlje pregovora, ali je tzv. screening započet još u studenom 2005. godine.

Prema izjavi gđe Liszt, velik dio kompleksnih pripremnih radnji već je odrađen, pa su tako s europskom pravnom stečevinom usklađeni Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja te pripadajući podzakonski akti, Zakon i Uredba o državnim potporama, Zakon o porezu na dobit i Zakon o poticanju ulaganja. Ono što je preostalo za odraditi u okviru zakonodavstva kao mjerilo za otvaranje poglavlja pregovora je usklađivanje nekih zakona koji uređuju sustav fiskalnih potpora (Zakon o slobodnim zonama, Zakon o područjima posebne državne skrbi, Zakon o brdsko-planinskim područjima, Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara) te Sustava državnih potpora u brodogradnji. 
 

Osim usklađivanja zakonodavstva, za uspješno okončanje pregovora potrebno je stručno i kadrovski ojačati institucije za provedbu zakonodavstva, što se posebno odnosi na Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja, te pravilno implementirati doneseno zakonodavstvo.
 

Iskorištena je prilika da se okupljenim poduzetnicima prezentira Zakon o poticanju ulaganja, koji je na snazi od prosinca prošle godine, a za čiju je potpunu provedbu potrebno prihvaćanje karte regionalnih državnih potpora, koja će odrediti gornju granicu dopuštenog intenziteta državne potpore. Na primjerima je prikazano popunjavanje obrazaca potrebnih za Prijavu korištenja poticajnih mjera.