SEMINAR „LOBIRANJE I NETWORKING U PRAKSI“

SEMINAR „LOBIRANJE I NETWORKING U PRAKSI“

Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o. organizira seminar o lobiranju i networkingu.

Seminar će se održati 19. lipnja 2012. s početkom u 9.30 sati u Čakovcu u prostorijama Tehnološko Inovacijskog Centra Međimurje.


Seminar je namijenjen svima koji su zainteresirani za primjenu lobiranja i lobističkih metoda u svojem poslu. Na seminaru će, između ostaloga, biti prikazana studija slučaja o lobiranju u Vijeću europskih općina i regija (CEMR – Council of European Municipalities and Regions).


Sudjelovanje na seminaru je besplatno, ali je obavezno prijaviti sudjelovanje putem prijavnog obrasca. Molimo da ispunjeni obrazac pošaljete najkasnije do 18. lipnja 2012. na adresu elektroničke pošte: redea@redea.hr.


Preporučamo prijavu samo jednog polaznika po instituciji. Radionica se organizira u sklopu projekta „Mladi i razvoj lokalnog gospodarstva” koji je sufinanciran iz IPA prekograničnog programa Mađarska – Hrvatska. Predavači su iskusni stručnjaci iz Hrvatskog društva lobista. 

Prijavni obrazac

Program seminara