REDEA POTIČE SURADNJU MEĐIMURSKIH UGOSTITELJA I POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA

REDEA POTIČE SURADNJU MEĐIMURSKIH UGOSTITELJA I POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA

ugostitelji_1U utorak, 28. travnja 2015. godine Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o. organizirala je susret predstavnika ugostiteljskog sektora i poljoprivrednih proizvođača pod nazivomCONNECT FORUM s ciljem njihovog povezivanja na tržištu i uspostave kanala nabave poljoprivrednih proizvoda.
Forum se sastojao od tri dijela. U prvom dijelu prezentaciju je održalaprof. dr. sc. Marija Cerjak s Agronomskog fakulteta u Zagrebu na temu „Kratki opskrbni lanci kao pokretači lokalnog razvoja“. Sudionicima je pojašnjen pojam kratkog opskrbnog lanca te su predstavljeni različiti modeli njihove uspostave. Ovakav model suradnje predstavlja tzv. kratke opskrbne lance koji su u većini država Europske unije već davno uspostavljeni, a u posljednje vrijeme ima sve više sličnih inicijativa i u Hrvatskoj. Europski trendovi u proizvodnji i distribuciji lokalno proizvedene hrane polako se preslikavaju i na našu regiju. Uspostava suradnje svih aktera u lancu i uvođenje kratkih opskrbnih lanaca izravno utječe na razvoj lokalnog gospodarstva te prepoznavanje kulturnog i turističkog potencijala nekog područja. Izravnim povezivanjem ugostiteljskog sektora i poljoprivrednih proizvođača skraćuje se put od točke proizvodnje do točke potrošnje čime se smanjuju troškovi distribucije, a što je najvažnije do potrošača dolaze proizvodi (hrana) očuvanih nutritivnih vrijednosti. Plasmanom proizvoda lokalnih proizvođača ugostiteljski kapaciteti jačaju svoju turističku prepoznatljivost i dobivaju na vrijednosti.
ugostitelji_2Generalni direktor LifeClass Termi Sveti Martin Branimir Blajić prezentirao je iskustva u suradnji s poljoprivrednim proizvođačima i buduće planove Termi Sveti Martin koji će se bazirati na ponudi zdrave i lokalno proizvedene hrane.Hrvoje Kolman, direktor poduzeća HR-Koncept d.o.o. – FINOTEKA.com kroz prezentaciju na temu „Koncept povezivanja domaćih proizvođača i kupaca hrane“ objasnio je način na koji projekt Finoteka pomaže u uspostavi suradnje između sudionika u lancu.

 
U drugom dijelu događanja kratko su se predstavili pojedini poljoprivredni proizvođači i ugostitelji, dok je treći dio izveden u formi izravnih sastanaka između ugostitelja i proizvođača s ciljem dogovora poslovne suradnje.

 
ugostitelji_3Forum je dobio izuzetno pozitivne ocjene i pohvale od strane sudionika te će se organizacija takvih tematskih foruma nastaviti i dalje. Također, u planu je i pomoć potencijalnim dionicima u formiranju adekvatnog modela kratkog opskrbnog lanca za Međimursku županiju. Bio je to prvi takav susret u Međimurskoj županiji na kojem se okupilo petnaestak poljoprivrednih proizvođača i sedam ugostitelja koji će zasigurno pozitivne impresije prenijeti svojim kolegama te tako proširiti ideju povezivanja i umrežavanja.
CONNECT FORUM je dobio podršku Ministarstva poduzetništva i obrta koje je sufinanciralo ovo događanje iz programa Poduzetnički impuls za 2014. godinu, mjera C3A Razvojne agencije i centri kompetencije.

 

ugostitelji_4 ugostitelji_5