Razvojna strategija Međimurske županije do 2020.

Strategija je izrađena u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju (NN 147/14) i Pravilnikom o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja županijskih razvojnih strategija (NN 53/10), a kojeg su od rujna 2015. zamijenile Smjernice za izradu županijskih razvojnih strategija, praćenje i vrednovanje njihove provedbe te predstavlja osnovni planski dokument za održivi društveno-gospodarski razvoj svake županije.

Izrada Razvojne strategije Međimurske županije do 2020. započela je konferencijom održanom 9. prosinca 2013. godine na kojoj je predstavljen predviđeni tijek izrade kao i stanje s pripremom programskih dokumenata na nacionalnoj razini. Ključni dionici iz javnog, civilnog i privatnog sektora pozvani su uključiti se u radne skupine po sljedećim područjima:

  1. Konkurentnost gospodarstva (voditelj radne skupine – Jako Horvat)
  2. Ruralni razvoj (voditeljica radne skupine – Valentina Hažić)
  3. Društvene djelatnosti i civilno društvo (voditeljica radne skupine – Petra Pavičić)
  4. Okoliš, prostor i infrastruktura (voditeljica radne skupine – Ana Kralj)

Nakon provedene javne rasprave koja je bila otvorena od 4. kolovoza do 4. rujna 2016. godine, Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine donesena je  na 4. sjednici Hrvatskog sabora 14. srpnja 2017. na prijedlog Vlade Republike Hrvatske koja ju je usvojila na 43. sjednici održanoj 21. lipnja 2017. te je dostupna na mrežnoj stranici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU putem sljedeće poveznice:

Strategija regionalnog razvoja RH 2020.

JAVNO SAVJETOVANJE o Nacrtu Razvojne strategije Međimurske županije do 2020. održano je od 16. kolovoza do 16. rujna 2017. godine, a više informacija dostupno je ovdje.   Skupština Međimurske županije je na 3. sjednici održanoj, 14. prosinca 2017. godine, donijela Odluku o donošenju Razvojne strategije Međimurske županije do 2020. godine.