Razvojna strategija Međimurske županije do 2020.

Izrada Razvojne strategije Međimurske županije do 2020. započela je konferencijom održanom 9. prosinca 2013. godine na kojoj je predstavljen predviđeni tijek izrade kao i stanje s pripremom programskih dokumenata na nacionalnoj razini. Ključni dionici iz javnog, civilnog i privatnog sektora pozvani su uključiti se u radne skupine po sljedećim područjima:

  1. Konkurentnost gospodarstva (voditelj radne skupine – Jako Horvat)
  2. Ruralni razvoj (voditeljica radne skupine – Valentina Hažić)
  3. Društvene djelatnosti i civilno društvo (voditeljica radne skupine – Petra Pavičić)
  4. Okoliš, prostor i infrastruktura (voditeljica radne skupine – Ana Kralj)

Odlukama Skupštine Međimurske županije (prema naputku Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU) od 10. listopada 2013. godine, 9. listopada 2014. godine, 7. listopada 2015. godine i 21. prosinca 2016. godine produljeno je važenje aktualne Razvojne strategije Međimurske županije 2011. -2013. do kraja 2017. godine. Više o Razvojnoj strategiji Međimurske županije 2011. – 2013. možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Nakon provedene javne rasprave koja je bila otvorena od 4. kolovoza do 4. rujna 2016. godine, Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine donesena je  na 4. sjednici Hrvatskog sabora 14. srpnja 2017. na prijedlog Vlade Republike Hrvatske koja ju je usvojila na 43. sjednici održanoj 21. lipnja 2017. te je dostupna na mrežnoj stranici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU putem sljedeće poveznice:

Strategija regionalnog razvoja RH 2020.

U travnju 2014. godine župan Međimurske županije imenovao je članove Partnerskog vijeća na razdoblje od 4 godine. Partnersko vijeće predstavlja savjetodavno tijelo na razini Međimurske županije s ciljem poticanja razvoja Međimurske županije, predlaganja razvojnih projekata županu, sudjelovanja u izradi i praćenja strateških dokumenata namijenjenih razvoju i davanja smjernica pri izradi županijske razvojne strategije. Aktualno Partnersko vijeće Međimurske županije sastoji se od 30 članova - predstavnika civilnog, privatnog i javnog sektora. Više o Partnerskom vijeću možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Do prosinca 2014. godine u radne skupine uključilo se 70-ak osoba.

REDEA je u razdoblju do prve radionice za izradu Županijske razvojne strategije (ŽRS) do 2020. održane 28. svibnja 2014. godine pripremila osnovnu analizu, koju su radne skupine na radionici komentirale, zatim identificirale i rangirale razvojne probleme i izradile nacrt SWOT analize.

Do druge radionice održane 24. rujna 2014. godine SWOT analize su upotpunjene i usklađene s osnovnom analizom te je izrađen prijedlog strateških ciljeva i prioriteta. Radne skupine su na radionici raspravljale o viziji Međimurske županije do 2020. godine, zatim o strateškim ciljevima i prioritetima te su dale prijedloge mjera.

Na trećoj radionici održanoj 3. prosinca 2014. godine sudionici radnih skupina raspravljali su o svrhama mjera, pokazateljima i nositeljima, a radni materijal nastao iz treće radionice možete preuzeti ovdje.

Proces izrade razvojne strategije je nastavljen te slijedi usklađivanje svih radnih materijala proizašlih sa radionica radnih skupina sa smjernicama za izradu Županijskih razvojnih strategija koje je pripremilo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU.